May 27

Kalendarium för sommaren med Grästorp Handel

Här försöker vi samla de evenemang som vi i Grästorp Handel arrangerar och som våra medlemsbutiker arrangerar eller deltar i tillsammans eller var för sig.

Juni

8/6 Världsstickningsdagen – Stickkafé utanför Nilssons

9/6 Ekarnas Damsving – Flera av våra medlemmar är med och sponsrar damgolftävlingen och vissa finns även på plats på Ekarnas golfklubb med försäljning.

13/6 Grillkväll på Axima

Juli

 

 

Augusti

9-10/8 Augustifestivalen