October 10

Sju skäl att handla Lokalt!

Just nu går det riktigt bra för Grästorp! Nossan Ljusfestival där en ideell förening lyckas dra hit hela 25 000 personer år efter år är en manifestation av detta. Skolan klättrar på rankingen liksom företagsklimatet och flera av våra idrottsföreningar och lag. Nybyggnationen blommar och det är fantastiskt att bo och verka i Grästorp! En av orsakerna till att Grästorp går så bra är våra fantastiska föreningar och nätverk där vi snabbt hittar rätt kanaler. Just nu har vår förening Grästorp Handel påbörjat ett samarbete med andra lokala föreningar för att stärka Grästorp ytterligare. En av representanterna från föreningslivet som reser mycket i jobbet målade upp en sorglig bild av hur det ser ut i många orter i Grästorps storlek där centrum har dött och så vill vi inte ha det. Därför tänker vi tillsammans i höst arbeta för att uppmärksamma vikten av lokal handel. Här kommer sju goda skäl att handla lokalt.

InstaCollage_1507634076000

SJU GODA SKÄL ATT HANDLA I GRÄSTORP

1. STARKARE KOMMUN

Mer pengar cirkulerar i Grästorps kommun när inköpen görs hos din lokala handlare. Lokala handlare och näringar gör också ofta sina inköp hos andra lokala handlare. Det ger bättre förutsättningar för en bra kommunal skattebas, ett brett utbud och en stark lokal ekonomi.

iner_gronag

2. LEVANDE ORTER ÄR ATTRAKTIVARE

Med ett starkt lokalt handels- och näringsliv blir tätorterna mer livfyllda. Fler lokaler hyrs ut för att hysa verksamheter och fler människor kan se din kommun som ett attraktivt boendealternativ. Då blir förutsättningarna för kommunal service såsom skola, vård och omsorg i Grästorp också bättre.

folkhälsoloppet bygga

3. FLER BUTIKER GER FLER JOBB

När fler gör sina inköp i Grästorp behövs fler anställda i de befintliga verksamheterna. Det gör också att nya små företag ser möjligheter att etablera sig och dra till sig ny arbetskraft. Fler kan bo på orten och underlaget för företagandet kan förbättras ytterligare.

barnvagnar

4. OMTANKE OM MILJÖN

Att förflytta sig långt med bil kostar, för dig och för miljön. Stora utsläpp genereras av bilåkande till och från shopping. Genom att gynna handlarna i Grästorp sparar du inte bara bränsle och gör miljön en tjänst. Du bidrar även till att andra har möjlighet att göra detsamma.

tvlingsbidrag1

5. ÄKTA PERSONLIG SERVICE

I din lokala butik är du igenkänd och möts med personlig service. Du kan snabbt få hjälp om du behöver byta eller komplettera ditt inköp.

optiker_webb

6. BÄTTRE GOODWILL

Ideella föreningar, idrottsrörelsen och skolklasser kan lättare etablera samarbeten och få stöd och bidrag från livskraftiga lokala företag. Föreningar och affärer är båda mötesplatser och viktiga inslag för ett levande samhälle.

moveit

7. ÖKAD TURISM

En attraktiv lokal detaljhandel ger positiva avtryck hos besökare. Bilden av trevliga och lättillgängliga butikers sortiment och bra service tar man gärna med sig och förmedlar till andra. Det ger förutsättningar för ökad turism och därigenom ökade intäkter för både handel och kommun.

utsikt

GRÄSTORP – STARK HANDEL
I SAMVERKAN MED
STARKA FÖRENINGAR
I ETT VÄXANDE SAMHÄLLE
.7-goda-skäl