kvadrat-påse
June 1

Behöver du en påse?

Nu är det hög tid att vi hjälps åt att värna om miljön genom att minska användningen av plastpåsar! Hoppas att du vill hjälpa oss genom att ta med dig en egen kasse och genom att använda dem du köper flera gånger.

skylt---om-pasar---lang

– BEHÖVER DU EN PÅSE?
Alla bärkassar påverkar miljön, från att den tillverkas tills att den kasseras. För miljöns skull behöver vi minska antalet bärkassar. EU har en ambition om att vi ska minska förbrukningen av plastbärkassar, då de anses vara energikrävande och påverkar klimatet negativt.

Målet är att vi ska använda max 40 plastpåsar per person och år till 2025.

För att lyckas krävs en beteendeförändring hos oss alla! Handeln vill vara med och bidra till att motverka en onödig konsumtion av plastbärkassar. Därför informerar vi om hur du som konsument kan hjälpa till:
• Ta bara en påse när du verkligen behöver.
• Återanvända den flera gånger.
• Lägg den i plaståtervinningen eller använd den som soppåse.

Då sparar du på jordens resurser.